ASUS ROG G56JK - Směrnice CDRH

background image

Směrnice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví

(CDRH) spadající pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v

souvislosti s laserovými výrobky. Tyto platí pro laserové výrobky

vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve Spojených

státech je shoda povinností.

VAROVÁNÍ: Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp.

vykonávání činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním

průvodci laserového zařízení mohou vést k nebezpečnému

vystavení radiaci.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-35