ASUS ROG G56JK - Prohlášení o shodě(Směrnice R&TTE 1995/5/EC)

background image

(Směrnice R&TTE 1995/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní

a dostatečné:

Základní požadavky uvedené v [článek 3]

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek

3.1a]

Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]

Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou

kompatibilitou podle [článek 3.1b]

Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN

301 489-17]

Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]

Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]

background image

P-28

Notebook – uživatelská příručka