ASUS ROG G56JK - Prohlášení Federální komise pro komunikaci

background image

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat

tyto dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně

takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro

digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro

komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala

odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení

používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může

vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a

používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou

interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení

na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že

zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního

vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit

některým z následujících opatření:

Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do

kterého je zapojen přijímač.

Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV

technika.

V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a rovněž

jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového

nebo televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu

povinné. Je povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel.

Při připojení vstupních a výstupních zařízení se používají

pouze stíněné kabely. Upozorňujeme na skutečnost, že

změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou

zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho

oprávnění k používání tohoto zařízení.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-27

(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993.

Washington DC: Kancelář Federálního registru, Administrace

národních archivů a záznamů, Tisková kancelář vlády USA.)