ASUS ROG G56JK - Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)

background image

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým

frekvencím (RF)

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování

stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům

FCC pro vystavení radiovým frekvencím, vyhněte se přímému

kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé

musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli

požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou

zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění

uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto

zařízení je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA,

limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Prohlášení o shodě