ASUS ROG G56JK - Bezpečnostní informace o laseru

background image

Bezpečnostní informace o optické mechanice
Bezpečnostní informace o laseru

Interní nebo externí optické mechaniky prodávané s tímto

notebookem obsahují LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. Laserové třídy je

možné nalézt v glosáři na konci této uživatelské příručky.

VAROVÁNÍ: Provádění úprav nebo činností, které nejsou

specifikovány v uživatelské příručce, může vést k nebezpečnému

vystavení působení laseru. Nepokoušejte se rozebírat optickou

mechaniku. V zájmu vlastní bezpečnosti se s opravou optické

mechaniky obraťte na odborný servis.