ASUS ROG G56JK - USB Nabíjení+

background image

USB Nabíjení+

USB Nabíjení+ nabíjí USB zařízení slučitelné se specifikací Nabíjení

baterií Verze 1.1 (BC1.1) při zapnutém i vypnutém notebooku. Můžete

nastavit hodnotu nabití baterie notebooku, při které se zastaví nabíjení

vnějších zařízení.

S adaptérem

USB Nabíjení+ je vždy k dispozici na vyhrazeném portu USB 3.0, když

je notebook napájen adaptérem.

Bez adaptéru

Povolení funkce USB Nabíjení+
1. Klepněte na ikonu USB Nabíjení+

v oznamovací oblasti a vyberte

Nastavení.

2. Klepněte na Povolit funkci USB

Nabíjení při napájení z baterie.

3. Klepnutím lze nastavit, zda má

fungovat rychlonabíjení, když je

notebook zapnut/ve stavu spánku/

hibernace/vypnutí.

4. Posuvníkem nastavte hodnotu

nabití baterie notebooku, při

které se zastaví nabíjení vnějších

zařízení.

• Notebook přestane nabíjet připojené USB zařízení, když se

baterie notebooku vybije pod tuto hodnotu.

• USB port podporující funkci USB Nabíjení+ nepodporuje funkci

probuzení USB zařízením.

• Pokud se připojené zařízení přehřívá, vydává kouř nebo zápach,

okamžitě jej odpojte.

background image

P