ASUS ROG G56JK - Péče o touchpad

background image

Péče o touchpad

Touchpad reaguje na tlak. Při nesprávné péči se snadno poškodí.

Respektujte následující upozornění.

• Chraňte touchpad před stykem s nečistotami, kapalinami a mastno-

tou.

• Nedotýkejte se touchpadu znečištěnými nebo vlhkými prsty.
• Neopírejte o touchpad a jeho tlačítka těžké předměty.
• Nepoškrábejte touchpad nehty a tvrdými předměty.

Přesun třemi prsty - Třemi prsty na touchpadu můžete otáčet stránky

zleva doprava a zpět. Tímto gestem lze také přepínat mezi aktivními

okny na pracovní ploše.

background image

Notebook – uživatelská příručka

57