ASUS ROG G56JK - Optická mechanika (u vybraných modelů)

background image

Optická mechanika (u vybraných modelů)

Vložení optického disku

1. U SPUŠTĚNÉHO notebooku stiskněte tlačítko vysunutí

mechaniky a přihrádka se částečně vysune.

2. Opatrně zatáhněte za přední destičku mechaniky a přihrádku

zcela vysuňte. Dbejte na to, abyste se nedotýkali čočky

mechaniky CD a dalších mechanismů. Zkontrolujte, zda se zde

nenacházejí žádné předměty, které by mohly zaskočit pod

přihrádku mechaniky.

background image

Notebook – uživatelská příručka

59

3. Přidržte disk za hranu a obraťte jej potištěnou stranou nahoru.

Na obou stranách středové části disku tlačte směrem dolů,

dokud disk nezapadne do hlavy. Při správném zavedení by

měla být hlava výše než disk.

4. Přihrádku mechaniky pomalu zatlačte zpět. Mechanika začne

načítat obsah (TOC) disku. Když se mechanika zastaví, disk je

připraven k použití.

V době, kdy se načítají data, lze při rychlém otáčení CD v

mechanice vnímat zvuk a rovněž pohyb, což je normálním

jevem.

background image

60

Notebook – uživatelská příručka

Nouzové vysunutí

Nouzové vysunutí je umístěno v otvoru na optické mechanice a

používá se pro vysunutí přihrádky optické mechaniky v případě

poruchy elektronického vysouvání. Nouzové vysunutí nepoužívejte

místo elektronického vysouvání.

Pozor na propíchnutí indikátoru aktivity, který se nachází ve

stejném místě.

Vyjmutí optického disku

Vysuňte přihrádku a hranu disku opatrně zatlačte směrem nahoru

tak, aby bylo možné vyjmout disk z hlavy.

Umístění se liší podle

modelu.

background image

Notebook – uživatelská příručka

61

Označení mechaniky CD by mělo být viditelné bez ohledu na

přítomnost disku v mechanice. Po správném zasunutí CD lze

data načíst stejným způsobem jako z mechaniky pevného disku,

na CD se však nedá zapisovat a data není možné měnit. Při

použití příslušného softwaru je možné v mechanice CD-RW nebo

DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevným diskem - tj.

zapisovat, mazat, upravovat atd.
V případě nevyvážených nebo potištěných CD jsou vibrace u všech

vysokorychlostních optických mechanik normálním jevem. Aby se

vibrace snížily, pokládejte notebook na rovný povrch a nepolepujte

CD štítky.

Poslech zvukových CD

V optické mechanice lze přehrávat zvuková CD, zvuková DVD je však

možné přehrávat pouze v mechanice DVD. Po vložení zvukového

CD se ve Windows™ automaticky otevře přehrávač zvuku a spustí se

přehrávání. V závislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru

může být nutné pro poslech zvukového DVD spustit přehrávač

DVD. Hlasitost lze upravovat pomocí horkých kláves nebo ikony

reproduktoru Windows™ na liště.

VAROVÁNÍ! Není-li CD správně zablokován ve středu hlavy, může

po zavření přihrádky dojít k jeho poškození. Přihrádku zavírejte

pomalu a CD vždy sledujte, předejdete tím poškození.

Používání optické mechaniky

S ohledem na použití přesné mechaniky u optických disků je

opatrné zacházení nezbytné. Dbejte na důležité bezpečnostní

pokyny dodavatelů CD. Notebook je - stejně jako optické mechaniky

desktopů - vybaven hlavou, jež CD udržuje v místě nezávisle na úhlu.

Při vkládání je velice důležité, aby byl CD zatlačen do středu hlavy, v

opačném případě přihrádka optické mechaniky disk poškrábe.

background image

62

Notebook – uživatelská příručka