ASUS ROG G56JK - Používání bateriového napájení

background image

Používání bateriového napájení

Notebook je navržen tak, aby mohl pracovat při použití vyměnitelné

bateriové sady. Bateriovou sadu tvoří řada bateriových buněk ve

společném obalu. Životnost plně nabité bateriové sady je několik

hodin, je možné ji ještě doplňkově prodloužit pomocí funkcí řízení

napájení v nastavení BIOS. Další bateriové sady jsou volitelným

vybavením a lze je zakoupit u prodejce notebooku.

Vložení a odstranění bateriové sady

Bateriová sada může, avšak nemusí, být vložena v notebooku. V

případě, že bateriová sada není v notebooku vložena, postupujte při

jejím vkládání následujícím způsobem.

1

2

1

2

background image

Notebook – uživatelská příručka

29

DŮLEŽITÉ! Pro práci s tímto modelem používejte pouze bateriové

sady a napájecí adaptéry dodané s tímto notebookem nebo

zvlášť schválené výrobcem či prodejcem, v opačném případě

může dojít k poškození notebooku.

Vyjmutí bateriové sady:

VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních důvodů baterii NEVHAZUJTE do

ohně, NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBÍREJTE ji. V případě

neobvyklého chování nebo poškození bateriové sady nárazem,

VYPNĚTE notebook a navštivte autorizované servisní centrum.