ASUS ROG G56JK - Бележки по ръководството

background image

Бележки по ръководството

В цялото ръководство са използвани няколко забележки и

предупреждения, благодарение на които ще можете да осъществите

някои операции безопасно и резултатно. Тези забележки имат

различни степени на важност:

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

7