ASUS ROG G56JK - Използване на батерията

background image

Използване на батерията

Notebook PC е създаден за работа с батерия, която може да

се маха. Батерийният модул се състои от комплект батерийни

клетки, свързани в един корпус. С напълно заредена батерия

можете да работите няколко часа, които могат да се удължат ако

използвате функциите за спестяване на енергия от настройките

на BIOS-а. Допълнителни батерии могат да се закупят отделно от

търговските представители на Notebook PC.

Поставяне и изваждане на батерийния модул

Вашият Notebook PC може да се предлага с или без инсталирана

батерия. Ако батерията не е инсталирана, следвайте стъпките

по-долу, за да поставите батерията.

1

2

1

2

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

29

ВАЖНО! Използвайте само батерии и адаптери, предоставени

с този Notebook PC или изрично одобрени от производителя

или търговския представител батерии за този модел или

може да повредите Notebook PC.

За да извадите батерийния модул:

ВНИМАНИЕ! Поради съображения за сигурност НЕ хвърляйте

батерията в огън, НЕ съединявайте накъсо контактите и НЕ

разглобявайте батерията. В случай на неизправност или

повреда в батерийния модул, причинени от удар, ИЗКЛЮЧЕТЕ

Notebook PC и се свържете с оторизиран сервиз.