ASUS ROG G56JK - ВКЛЮЧВАНЕ на Notebook PC

background image

ВКЛЮЧВАНЕ на Notebook PC

Съобщение, че Notebook PC е ВКЛЮЧЕН се появява на екрана,

когато ВКЛЮЧИТЕ компютъра. Ако е необходимо, можете

да настроите яркостта като използвате бутоните за бърз

достъп. Ако трябва да стартирате BIOS-а, за да промените

конфигурацията на системата, натиснете [F2] докато се зарежда

операционна система, за да влезете в BIOS Setup (Настройки на

BIOS-а). Ако натиснете [Tab], когато се появи началния екран,

можете да видите стандартна информация за версията на BIOS-а.

Натиснете [ESC] и ще видите меню с алтернативи за стартиране

на операционната система от наличните устройства.