Помощ ASUS ROG G56JK

background image

Февруари 2012

BG6951

Ръководство на

потребителя на Notebook PC

background image

2

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Съдържание

Глава 1:

Представяне на Notebook PC

Относно това ръководство на потребителя ........................................ 6
Бележки по ръководството ......................................................................... 6
Предпазни мерки ............................................................................................. 7
Подготовка за работа на Notebook PC ..................................................11

Глава 2:

Запознаване с частите

Лицева страна ..................................................................................................14
Долна страна ....................................................................................................17
Дясна страна.....................................................................................................20
Лява страна .......................................................................................................22
Задна страна .....................................................................................................24
Изглед отпред ..................................................................................................24

Глава 3

Начало

Захранване ........................................................................................................26

Използване на променлив ток ...............................................................26
Използване на батерията ..........................................................................28
Грижа за батерията ......................................................................................29
ВКЛЮЧВАНЕ на Notebook PC ...................................................................30
Тестване на системата (POST) ..................................................................30
Проверяване на нивото на батерията ................................................32
Зареждане на батерийния модул ..........................................................33
Опции за захранването ..............................................................................34
Режими за управление на захранването ...........................................36
Sleep (Сън) и Hibernate (Хибриден режим на сън) ........................36
Управление на температурата................................................................38

Специални функции на клавиатурата ...................................................39

Цветни бързи бутони ..................................................................................39
Клавиши на Microsoft Windows ..............................................................42
Разширена клавиатура (на определени модели) ..........................42
Мултимедийни клавиши за управление (на определени
модели) ............................................................................................................43

Бутони и индикатори на статуса .............................................................44

Бутони

..................................................................................................

44

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Индикатори на състоянието ....................................................................45

Глава 4:

Използване на Notebook PC

Посочващо устройство ................................................................................48

Използване на тъчпада ..............................................................................49
Илюстрации за използване на тъчпада..............................................50
Грижа за тъчпада ..........................................................................................53
Автоматично деактивиране на тъчпада (Synaptics) ......................53

Устройства за съхранение на информацията ...................................55

Оптично устройство (при определени модели) ............................55
Четец на Flash памет ....................................................................................59
Твърд диск........................................................................................................60
Памет (RAM) .....................................................................................................63

Свързване ..........................................................................................................64

Мрежова връзка ...........................................................................................64
Wireless LAN връзка (на определени модели) .................................66
Безжична мрежова връзка в Windows ...............................................68
Bluetooth безжична връзка (на определени модели) .................70

Приложение

Допълнителни аксесоари ......................................................................... п-2

Допълнителни връзки ..............................................................................п-2

Операционна система и софтуер ......................................................... п-3

Настройки на системния BIOS ..............................................................п-4
Често срещани проблеми и решения .............................................п-10

Възстановяване на Вашия Notebook ................................................п-16

Използване на дяла за възстановяване .......................................п-16
Използване на DVD диска за възстановяване на системата (при

определени модели) ...............................................................................п-17

Информация за DVD-ROM устройството .........................................п-20
Информация за Blu-ray ROM устройство .........................................п-22
Съвместимост на вътрешния модем .................................................п-23
Декларации за съвместимост и безопасност ...............................п-27

Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите
(ФКК)

...............................................................................................

п-27

Предупреждение на ФКК относно радиочестотно
облъчване ....................................................................................................п-28

background image

4

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Декларация за съответствие(Директива 1999/5/EC за радио и

телекомуникационно терминално оборудване) .......................п-28
CE маркировка ...........................................................................................п-29
Предупреждение на IC относно радиочестотно облъчване за
Канада

...............................................................................................

п-29

Безжични работни канали за различни райони ........................п-30
Ограничени безжични честотни ленти във Франция ..............п-30
Предупреждения на UL за безопасност .........................................п-32
Изискване за електрическа безопасност ......................................п-33
Бележки относно ТВ тунери (при определени модели) .........п-33
REACH

...............................................................................................

п-33

Предупредителни съобщения относно лития за северните
страни (за литиево-йонни батерии) .................................................п-34
Информация за безопасност отнасяща се за оптичните
устройства ...................................................................................................п-35
Информация за безопасност при работа с лазер ......................п-35
Етикет съдържащ предупреждение ................................................п-35
Разпоредби на Националния център по радиология .............п-35
Декларация на Macrovision Corporation ........................................п-36
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) .............п-37
Екомаркировка на Европейския Съюз ..........................................п-39
Продукт, съвместим с ENERGY STAR .................................................п-39
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и

Декларация ................................................................................................п-40
ASUS рециклиране /

Обратно приемане .......................................п-40

Информация за авторските права ......................................................п-41
Ограничение на отговорността ...........................................................п-42
Сервиз и поддръжка .................................................................................п-42

background image

1